Kıdem ve Ayrımcılık Tazminatı

İşçi diğer çalışanlara zam yapılıp kendisine yapılmaması sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme bulunmuyorsa işçinin Kıdem Tazminatı alamaz. […]