ARABULUCULUK TUTANAĞI

T.C. ​YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO​: 2019/3694 KARAR NO​: 2019/13040 KARAR TARİHİ:11/06/2019 DAVA​: Davacı vekili, arabuluculuk tutanağının geçersizliği sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. ​ Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. ​ İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. ​Bursa Bölge [...]

ARABULUCULUK TUTANAĞININ İPTALİ

İş hukuku davalarında arabuluculuk 2018 yılı Ocak ayından bu yana zorunlu hale gelmiştir. Artık iş kazasına dayalı tazminat davaları haricinde işverenden talep edilecek her türlü tazminat ve ücret alacakları için öncelikle arabulucuya başvuru zorunludur. Arabulucuya başvuru yapılmadan açılan davalar dava şartı eksikliğinden esasa girilmeden reddedilecektir.   İşten ayrılan veya işten çıkartılan işçi, dava açmadan önce [...]