Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın çekişmeli boşanma davası mı yoksa anlaşmalı boşanma davası mı olduğuna göre değişecektir. Boşanmaya karar vermiş olan eşler boşanma ve boşanmanın ferileri dediğimiz nafaka, tazminat, velayet vs. gibi konularda anlaşma sağlamış ise aralarında ki anlaşma şartlarını belirleyen bir protokol hazırlayıp karşılıklı imzalayıp mahkemeye sunarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu sebebine dayanarak anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davaları, taraflar tüm hususlarda anlaşma sağladığı için tek celse de sona erecektir. Anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermiş olan eşler çok kısa bir sürede boşanabileceklerdir.

 

Taraflar anlaşmalı boşanmaya karar verememiş ise taraflardan birinin çekişmeli olarak açacağı boşanma davasının süresi ise somut olaya göre farklılık gösterebilecektir. Çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceği, bir tarafın boşanmak isteyip diğer tarafın boşanmak istememesi, taraflar arasında yaşanan olayların karmaşıklığı, tarafların yaşanan olayları ispat için göstermiş oldukları delillerin toplanma süreci, taraflarca mahkemede dinlenilmesi istenilen tanık sayısı, tarafların birbirlerinden nafaka ve tazminat talep edip etmedikleri, ne kadar ettikleri, müşterek çocuk bulunup bulunmadığı, çocukların velayetinin her iki tarafça istenilip istenilmemesi, evlilik süresi gibi sebeplerle değişiklik gösterecektir.

 

   Eğer anlaşmalı olarak boşanma davası açma şartları oluşmamış ise açılacak olan çekişmeli boşanma davası çok dikkatli davranılarak açılmalıdır ki dava süreci gereğinden fazla uzamasın. Açılan bir davanın usul kuralları gereği olarak dört ya da beş celse sürebileceği dikkate alındığında bu sürecin daha da uzamaması tarafların çabası ile olacaktır. Boşanma davası açılır iken olayların doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatılması ile bu olayların ispatı için kullanılacak ispat araçları çok önemlidir. Tüm bu sebepler ile boşanma davası açılır iken uzman bir boşanma avukatından yardım alınmasını tavsiye etmekteyiz.