Medeni Kanun 174. Maddesi uyarınca mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu eş, kusurlu taraftan uygun bir tazminat isteyebilecektir. Maddi ve manevi tazminat, açılan boşanma davasında istenebileceği gibi boşanma davasında boşanma kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde de açılabilir. İşte boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat konusunda bilmeniz gereken her şey…

Maddi ve manevi tazminat, açılan boşanma davasında istenebileceği gibi boşanma davasında boşanma kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde de açılabilir.

Maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmek için talepte bulunanın ya hiç kusuru bulunmayacak ya da diğer taraftan daha az kusurlu olacaktır. Yani evlilik birliğini boşanma sürecine getiren daha kusurlu taraf tazminat ödemek zorunda kalabilecektir. Eşit kusur durumunda ise tazminat talep edilemeyecektir.

Mahkemece maddi tazminat miktarı hesaplanır iken boşanma gerçekleşmemiş olsaydı daha kusursuz olan taraf için ortaya çıkacağı beklenen yararlar gözetilecektir. Somut olarak bu yararların hesaplanması çok zor olup hakim toplanan delillere ve tarafların istemine göre takdir yetkisini kullanarak tazminat miktarını belirleyecektir. Maddi tazminat miktarı belirlenir iken tarafların kusurları, mal varlığı değerleri, yaşam koşulları, eşlerin gelirleri, boşanma sebebi ile tazminat talep etme hakkına sahip olan eşin boşanma sonrası yoksun kalacağı yararlanmalar (mesela eşinden dolayı yararlandığı sağlık sigortası) gibi ölçüler dikkate alınacaktır. Maddi tazminata hükmedilir iken en çok dikkate alınacak olan ise kusur oranı ve tarafların maddi durumları olacaktır.

 MANEVİ TAZMİNAT

Manevi tazminat yönünden de maddi tazminatta olduğu gibi tazminat isteyen kişinin kusursuz olması şart değil ise de tazminat ödeyecek tarafın tazminat isteyenden daha çok kusurlu olması gerekmektedir. Burada tazminat ödemeye mahkum olan tarafın, diğer eşin kişilik haklarını ihlal etmiş olması gerekmektedir. Kişilik haklarını ihlal eden davranışlara şiddet, hakaret ve her türlü onur kırıcı davranış örnek olarak verilebilir. Manevi tazminata karar verilir iken kişilik haklarını ihlal eden davranışın ağırlığı ile böyle bir davranışa maruz kalan eşin de kusurunun bulunup bulunmadığı dikkate alınacaktır. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın bu saldırı sebebi ile manevi acı çekmiş, elem ve üzüntü duymuş olması gerekmektedir. Manevi tazminat miktarı belirlenir iken dikkate alınacak en önemli ölçütler tarafların kusur oranları ile maddi durumları ve kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün ağırlığıdır. Tüm bu hususların tespiti zor olup en önemli görev iddiasını ispat etmek zorunda olan tarafa düşmektedir. Kusursuz olduğunu ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia eden taraf bu iddialarını ispat edemez ise tazminat alamayacaktır. Tüm bu sebepler ile boşanma ve maddi ve manevi tazminat istemli davalarda  bir BOŞANMA AVUKATINDAN yardım almak doğru olacaktır.