Boşanma davalarında, bu alanda uzmanlaşmış, deneyim sahibi bir boşanma avukatından yardım almak dava sürecinde hak kaybına uğramamak için önemlidir.

Bu nedenlerle en iyi boşanma avukatı denilince akla, aile hukuku alanında çalışan, deneyim sahibi, değişen mevzuatlara göre kendisini yenileyen ve geliştiren anlamları gelmektedir.

Hukukun her alanında, sürekli yenilenen Yargıtay ve İstinaf mahkemesi kararları büyük önem taşımaktadır. Boşanma davalarında da iyi bir boşanma avukatından yardım almak yenilenen içtihat bilgilerinden yararlanılması, davada doğru yollun izlenmesi, usul ve ispat kurallarında hataya düşülmemesi yönlerinden önemlidir. Mahkeme süreçleri geri dönüşü olmayan süreçler olup kişinin bu süreçte hata yapması hak kaybına uğramasına sebep olacaktır.

Tarafları boşanma noktasına getiren sebepler ve süreçler her zaman birbirinden farklı özellikler gösterecektir. İyi bir boşanma avukatı, her olayı kendi özelliklerine göre ele alacak ve hangi olayların mahkeme önüne taşınması gerektiğine, hangi olayların ispatı için daha çok çaba harcanması gerektiğine ve olayları ispat için nelerden faydalanabileceğine dair değerlendirmeler yaparak müvekkilini yönlendirecektir.

Boşanma davalarında en önemlisi iddiaların nasıl ispat edileceği noktasında toplanmaktadır.

BOŞANMA DAVASINDA NELER DELİL OLABİLİR?

BOŞANMA DAVALARINDA TANIK BEYANLARI

Boşanma davalarında tanık anlatımları çok büyük önem taşımaktadır. Taraflar arasında yaşanmış olan olumsuzluklar, şiddet, hakaret, kötü muameleye dair birçok davranış tanık anlatımı ile mahkeme önünde ispat edilebilecektir. Tarafların evli ve ayrılık sürecinde nasıl bir hayat yaşadığı, tanık anlatımları ile ispat edilebilecektir. Tanıkların mahkemede hangi olayları anlatacağı, hangi noktalara vurgu yapacağı önemli olacaktır.

BOŞANMA DAVALARINDA AİLE FOTOĞRAFLARI, AİLE İÇİ YAPILAN ETKİNLİKLERE DAİR BİLGİ VE BELGE SUNULMASI

Boşanma davalarında aile içi fotoğrafların, aile ile birlikte yapılan etkinliklere dair bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması iyi aile ilişkilerinin ispatı konusunda faydalı olabilecektir.

FACEBOOK YAZIŞMALARI BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLABİLİR Mİ?

Facebook paylaşımları, boşanma davasının konusu ile ilgili olduğu sürece elbette ki iddiasını ispat etmek isteyen taraf için bir ispat aracı olacaktır. Günümüzde sosyal medya düşkünlüğü, sosyal medya kullanımının aşırılığı evlilik birliğinde tarafların birbirlerine ilgisizliğine sebep olabilmekte veya evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerini anlamaya çalışmaması, küçük tartışmalardan sonra gönül almak yerine tartışmaların derinleştirilmesi eşleri daha çok sosyal medya kullanımına itebilmektedir. Eşin aşırı derecede sosyal medya kullanımı, ailesini ve evini ihmal ettiği iddiası dahi bir boşanma sebebi teşkil edebilecek boyutlara taşınabilmektedir.

Taraflar eşinin kendisini aldattığını, savurgan bir hayat sürdüğünü veya güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu facebook paylaşımları ile ispat etmeye çalışabilir, yani facebook paylaşımlarını her zaman mahkemede delil olarak kullanabilir. Fakat Yargıtay kararlarında bu tarz facebook paylaşımlarının ispat için tek başına yeterli olmayacağı, ispat için tanık veya başkaca delillerle iddiaların desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 FACEBOOK MESAJLAŞMALARI MAHKEMEDE DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Facebook mesajlaşmaları, hukuka aykırı yollardan elde edilmiş ise mahkemelerde delil olarak kullanılamayacaktır. Zira hukuka aykırı yollardan ele geçirilmiş olan hiçbir delil mahkemelerde kullanılamaz, kullanılmak istense de mahkemece hükme esas alınamaz. Ayrıca hukuka aykırı delili elde eden taraf, bu delili elde etmek için nasıl bir hukuksuz yola başvurmuş ise bu sebep ile cezalandırılma tehlikesi ile de karşı karşıya kalabilecektir. Örneğin bu kişinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi (TCK m. 136) sebebi ile cezalandırılması mümkün olabilecektir.

Facebook mesajlaşmaları ancak hesap sahibinin belirlemiş olduğu şifre ile girilerek elde edilebilecek olduğundan bu yazışmaların mahkemede hukuka uygun yolardan elde edilmiş olduğunun iddiası ve ispatı çok zor ve nerede ise imkânsızdır. Taraf facebook şifresini eşinin söylemiş olması nedeni ile bildiğini iddia edebilecekse de şifrenin eşi tarafından kendisi ile paylaşılmış olması eşe, eşinin facebook hesabına izin almadan girme hakkı vermeyeceğinden, bu durumda da fecabook mesajlaşmaları hukuka uygun yollardan elde edilmiş olmayacaktır.

Taraf, eşi ile facebook üzerinden yapmış olduğu konuşmaları ise her zaman mahkemeye delil olarak sunabilecektir. Örneğin taraf, eşi ile facebook üzerinden yapmış olduğu konuşmalarda hakarete uğruyor ise bu yazışmaları eşinin onur kırıcı davranışlarının ispatı için mahkemeye sunabilecektir.

WHATSAPP YAZIŞMALARI BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLABİLİR Mİ?

Taraflar arasında ki olumlu ve olumsuz ilişkilerin ispatında karı ve kocanın WhatsApp yazışmaları da mahkemeye delil olarak sunulabilecektir. Özellikle tarafların birbirlerine karşı ettiği hakaretlerin ispatı konusunda WhatsApp yazışmaları önem taşıyacaktır.

Bunun yanı sıra aldatma olayların ispatında da WhatsApp yazışmaları ispat aracı olarak kullanılabilecektir. Tarafların, kendisini aldattığını düşünen eşinin WhatsApp yazışmaları tesadüfen görebilir, bu gibi durumlarda bu WhatsApp yazışmaları ekran görüntüsü alınarak kullanılabilecektir. Fakat tarafların karşı tarafı takip etmek için karşı taraf telefonuna takibe ilişkin izinsizce program indirmesi ve bu yolla delil yaratılması halinde bu deliller mahkeme de kullanılamayacağı gibi bu yolla delil yaratılması da suç olacaktır.

TELEFON KONUŞMA KAYITLARI BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLABİLİR Mİ?

Eşlerin telefon kayıtları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Aldatma olaylarının ispatında en çok telefon kayıtlarına delil olarak dayanılmaktadır. Telefon operatörlerinden kişinin kimlerle konuştuğu ve mesajlaştığına dair kayıtlar aldatma veya güven sarsıcı davranışların ispatında delil olarak kullanılabilmektedir. Eşlerin geç saatte telefonda konuşmuş olması veya aynı numara ile uzun süre ve belirli sıklıklarla telefonda konuşmuş olması güven sarsıcı davranışların ispatı olarak kabul edilebilmektedir.


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU