Doktora tazminat davası nasıl açılır? Doktor hatası sonrası yapılması gerekenler nelerdir? Hastaneye tazminat davasını nasıl açarım? Gibi sorularınızın tüm yanıtları… İşte doktorların hatası sonucu oluşan tazminat hakkı davası için kişilerin izlemesi gereken yollar… 

Bireyler biyolojik varlıklardır. Biyolojilerinde meydana gelen kimi aksaklıklar ya da problemler bizleri hastalığa götürebilir. Dışarıdan maruz kaldığımız virüs ve bakteriler bizleri hasta edebilir. Uğradığımız trafik kazası, iş kazası gibi durumlarda doğrudan doğruya doktorlara başvurmaktayız. Ancak kimi zaman doktorlar kasten ya da sehven yanlış bir müdahalede bulunmakta ve bizlere zarar vermektedirler. Bu gibi zararlardan dolayı da bizlere tazminat açma hakkı doğmaktadır. Yapmanız gereken en önemli şey bu konuda uzman bir avukata danışmaktır. 

DOKTORA AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI

Tazminat davası; şahıs bütünlüğüne ya da beden bütünlüğüne verilen zarardan dolayı açılan davalardır. Bu davayı açmak için öncelikle hastane ile aranızda bir sözleşmenin bulunup bulunmaması gerekmektedir. Sözleşmeden kasıt ise sizlere yapılacak olan muayene ile ilgili bir anlaşma metni imzalatıp imzalatmamalarıdır. Eğer muayene risk taşıyan bir muayene ise ve bu konuda herhangi bir uyarı ya da tavsiye verilmedi ise tazminat davası açabilirsiniz. Ancak burada doktorun kasti bir hatasının olması ve bu hatanın maddi delil ile ispat edilmesi gerekmektedir.

Doktor

Maddi delil ise; herhangi bir hukuki soruşturmada zarar gören kimsenin gördüğü zararı maddi bir unsur yani görünür bir belge ya da delil ile ispatlamasıdır. Sizlerin maddi delili ise gördüğünüz zararın bir başka hekim tarafından rapor ile kanıtlanmasıdır. Doktorların hatası sonucu oluşan tazminat hakkı davası tayin edilirken alınacak ücretin ne kadar olacağı hâkim takdirinde değişmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Öncelikle aldığınız doktor raporu ile bir avukata başvurmanız gerekmektedir. Avukat aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunuz takdirde dava incelenip sonrasında başlayacaktır. Bu noktada sürecin seyrini belirleyecek olan temel faktör öngörülen kanun hükümleridir. Kanun hükümleri neticesinde hâkim olayı inceler ve ilgili hükmü uygular. Hüküm içi boşluk var ise bu noktada hâkim daha önce benzer davaların nasıl sonuçlandığına bakabilir ve aynı kararı verebilir.

TAZMİNAT MİKTARI

Tazminat miktarı ise kanunda belirtilen miktardır. Eğer kanunda tanzim edilmesi gereken tutara ilişkin bir hüküm yoksa bu noktada hâkim belirli bir tutarı takdir eder ve doktordan devlet eli ile tanzim edilmesini ister. Aksi bir durumda ise cebri müeyyide kullanılmak suretiyle işleme devam edilir.