İş sözleşmesinin işçi tarafından askerlik nedeni ile feshinde işverence işçiye kıdem tazminatı ve feshe bağlı ödenmesi gereken başkaca işçilik alacakları varsa ödenmelidir. İşçinin askerlik nedeni ile işten ayrılmasında kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için askerlik görevini yapmak için işten ayrılması ve makul sürede askere gitmesi gerekir. Askerlik sebebi ile işten ayrılmada ihbar öneli tanınmasına gerek yoktur, yani işçi askerlik nedeni ile derhal işi bırakabilir.

Askerlik sebebi ile fesih hakkı işçiye aittir. Fesih hakkının makul sürede kullanılması gerekir, yani işçi askere gitmeden makul sürede durumu işverene bildirerek işten ayrılmalıdır. Yargıtay işten ayrıldıktan sonra 7 ay sonra askere giden işçinin durumunda dahi kıdem ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Askerlik sebebi ile istifa dilekçesi yazılacak ise mutlaka askerlik nedeni ile olduğu belirtilmelidir. İşçinin askerlik sebebi ile işten ayrıldığına dair işverene askerlik şubesinden herhangi bir evrak alarak vermesi gerekmemektedir. İşveren işçinin askere gitmediğini düşünüyor ise açılacak davada askerlik şubesinden bilgi alınabilecektir.

Bedelli askerlik halinde de eğer ki işçi ücretsiz izin yerine işten ayrılmayı tercih etmiş veya işveren işten çıkartmış ise kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır.