Çalışanın işyerinde dedikodu yapması ve huzurunu bozması iş yerinden tazminatsız çıkarılmasına neden olabilir. Yargıtay’ın bu konu ile ilgili emsal bir karara imza attı.

Çalışanın işyerindeki diğer çalışanların huzurunu bozması ve dedikodu yapması iş sözleşmesinin tek taraflı haklı olarak sonlandırılmasına dahi neden oluyor. Son zamanlarda yaşanan bir olay ve Yargıtay’ın bu konudaki kararı tüm çalışanları ilgilendiriyor.

SMS DAHİ GÖNDERDİ

Yargıtay’ın emsal kararına neden olan olay şöyle gerçekleşti. Bir şirketin bölge müdürü olan çalışan, işyerinde yaşananları, çalışanların eşlerine ileterek dedikodu ortamı oluşturdu. Bir süre sonra işyerinde huzursuzluklar başladı.

İddiaya göre; dedikoducu müdür sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket imkanlarını kullandı ve çalışanların eşlerine, şirket telefonundan sms gönderdi. İşyerinde huzursuzlukların artması üzerine de işveren şirket, bölge müdürünün işine son verdi.

ÖNCE İADE, SONRA…

Müdür, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı ve işe iade davası açtı. Feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, feshin geçersizliğini ve işe iadesini istedi. İşveren şirket ise savunmasında, davacının işyerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına yol açtığı, hatta bir çalışanın bu yüzden boşanma aşamasına geldiğini iddia ederek, feshin geçerli olduğunu öne sürdü.

PATRON KARARI TEMYİZ ETTİ

İş mahkemesi tanıkları dinledikten sonra olayın yeterince ispatlanamadığına dikkat çekerek işe iade etti. İşveren şirket ise, kararı temyiz etti. Dosyaya sunulan çok sayıda mail ve sms trafiğine dikkat çeken yargıtay, İş Mahkemesi’nin kararını bozdu. yüksek mahkeme kararında, davacının davranışının sebep olduğu olayların işyerinde huzursuzluğa yol açtığına ve işleyişi bozduğuna işaret ederek feshin geçerli olduğuna yer verdi.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI

İş Kanunu’nun 25. maddesi düzeni bozacak, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin haklı nedenle fesih edilmesine imkan veriyor. Bu maddede açıkça belirtilmese de ‘dedikodu’ gibi işyerinde çalışma düzenini bozacak davranışlar olaya göre, tazminatsız işten atılma nedeni yani haklı fesih sebebi olarak kabul ediliyor.