GARSON, AŞÇI, MOTOKURYE İŞÇİLİK ALACAKLARI

Yeme içme hizmet sektörü fazla mesainin çok yapıldığı bir sektördür. Ne yazık ki bu sektörde çalışan ve fazla mesai yapan bir çok işçi fazla mesai karşılıklarını tam olarak alamamaktadırlar. Uzun çalışma saatlerine rağmen fazla mesai ödemesi alamayan bir çok garson, aşçı, motokurye çalışanı iş sözleşmesini feshederek işten ayrılmak istemektedir. Fakat bu işler, kıdem tazminatımı alabilir miyim diye tereddüde düşmektedir.

GARSON, AŞÇI, MOTOKURYE FAZLA MESAİ ALACAĞI

Tüm iş kollarında haftalık 45 saatin üstünde çalışan işçiye her çalıştığı fazla bir saat için brüt ücreti üzerinden hesaplanacak saatlik ücretinin bir buçuk katı ücretin fazla mesai ücreti olarak ödenmesi gerekir. Garson, aşçı, motokurye olarak çalışan işçiler için de yine aynı şekilde haftalık 45 saatin üstünde kalan çalışmaları için fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.

GARSON, AŞÇI, MOTOKURYE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

İşçi, iş yerinde fazla mesai yapıyor fakat karşılığı işçiye ödenmiyor ise işçi mesai karşılıkları ödenene kadar her zaman iş sözleşmesini haklı olarak feshetmek hakkına sahiptir. İş sözleşmesini haklı nedenlerle fesheden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır. Aynı şekilde işçinin ödenmemiş maaşı varsa işçi maaşı ödenene kadar iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkına sahiptir.

İşçi, işveren tarafından hiçbir gerekçe yokken haksız olarak çıkartılıyor ise işveren işçiye kıdem tazminatı ödemesini yapmalıdır. İş veren, işçinin kıdem tazminatını ödemiyor ise işçi, kıdem tazminatı ve diğer alacakları için dava açmak zorundadır.

Kıdem tazminatının giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Garson, aşçı, motokurye gibi işçilerde en çok dikkat edilmesi gereken bahşiş gibi yan ödemelerin de bu giydirilmiş brüt ücret hesabında dikkate alınması gerektiğidir.

GARSON, AŞÇI, MOTOKURYE İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI

İşçi, iş yerinde fazla mesai yapıyor fakat karşılığı işçiye ödenmiyor ise işçi mesai karşılıkları ödenene kadar her zaman iş sözleşmesini haklı olarak feshetmek hakkına sahiptir. Yalnız her ne sebepler olursa olsun iş sözleşmesinin işçi tarafından feshinde işçiye ihbar tazminatı hakkı doğmaz. Yani işçi kendisi işten ayrılmış ise ihbar tazminatı alamayacaktır.

İşçi, işveren tarafından hiçbir gerekçe yokken haksız olarak işten çıkartılıyor ise işveren işçiye ihbar tazminatı ödemesini yapmalıdır.

GARSON, AŞÇI, MOTOKURYE İÇİN ÖDENEN BAHŞİŞLER

Garson, aşçı, motokurye için ödenen bahşişler kıdem tazminatı hesabına eklenir mi? Yargıtay garsonlar için ödenen bahşişlerin de kıdem tazminatı hesabına eklenmesini gerektiğini belirtmektedir. Örneğin bir iş yerinde çalışan garson ayda ortalama 500,00 TL bahşiş almakta ise bu 500,00 TL ödemenin de işçinin kıdem hesabında giydirilmiş brüt ücretine ödenmesi gerekmektedir.

GARSON, AŞÇI, MOTOKURYE’YE YAPILAN PRİM ÖDEMESİ

Garson, aşçı, motokurye’ye prim ödemesi yapılıyor ise fazla mesai hesaplaması nasıl yapılır. İşçiye maaşı dışında yapılan işe bağlı olarak prim ödemesi yapılıyor ise bu durumda fazla mesai ücret hesabında fark oluşmaktadır. Prim usulü çalışmalarda işçinin haftalık 45 saati geçen çalışmasında fazla çalışmasının karşılığı bu defa bir buçuk kat olarak değil de yarım kat olarak ödenecektir.

GARSON, AŞÇI, MOTOKURYE’YE İLE İŞVEREN ARASINDA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmeleri önemli olup imzalanırken mutlaka okunarak imzalanması gerekmektedir. Sözleşmede yazan işçiyi bağlayıcı her madde elbette ki her koşulda geçerli olmayacaktır. Ama koşullara bağlı olarak sözleşme maddelerinin ileride doğacak bir takım hakların doğumuna engel olabileceği de unutulmamalıdır. Örneğin işçi ve işveren arasında imzalanmış olan fazla mesai maaşa dahildir kaydı iki koşul halinde geçerlidir. Bu koşullar işçinin maaşı asgari ücretin üstünde ise yıllık 270 saate kadar fazla mesaiyi kapsayacak şekilde geçerli olmasıdır.

Fazla mesai, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve tüm işçilik alacakları konularında uzman iş hukuku avukatlarına danışmanızı ve yardım almanızı tavsiye ederiz.


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU